NAJCZĘŚCIEJ TŁUMACZONE DOKUMENTY

Mamy ogromne doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów, które było budowane przez lata pracy oraz przez wykonanie tysięcy tłumaczeń. Poniżej zamieszczamy listę najczęściej tłumaczonych dokumentów w naszym Biurze Tłumaczeń. Specjalizujemy się w tłumaczeniu następujących dokumentów we wszystkich językach:

 • Akty urodzenia
 • Akty zawarcia małżeństwa
 • Akty zgonu
 • Świadectwa pochodzenia
 • Wyciągi z ksiąg ochrzczonych
 • Poświadczenia bierzmowania
 • Zaświadczenia o pozwoleniu na zawarcie małżeństwa za granicą
 • zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół, studiach
 • świadectwa szkolne, maturalne
 • dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów wyższych
 • certyfikaty
 • indeksy
 • zaświadczenia o niekaralności
 • poświadczenia zameldowania
 • akty notarialne
 • wyroki sądowe
 • apostille
 • pełnomocnictwa
 • porozumienia notarialne, oświadczenia
 • testamenty
 • sprawy spadkowe, rozwodowe
 • wyciągi z ksiąg wieczystych
 • służebności
 • nakazy karne
 • mandaty
 • doniesienia o popełnionym przestępstwie
 • pisma z prokuratury
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenia z urzędu pracy
 • zaświadczenia o pracy i otrzymywanym wynagrodzeniu
 • wnioski o pozwolenie na pracę
 • referencje
 • Dokumenty samochodowe
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdów
 • umowy o pracę
 • przydzielenie wizy na pobyt za granicą
 • decyzje o przyznaniu obywatelstwa
 • poświadczenia o posiadanym obywatelstwie
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej
 • nadanie numeru NIP, regon
 • wpisy do KRS
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego
 • deklaracje podatkowe
 • bilanse, sprawozdania finansowe
 • wyciągi z kont bankowych
 • polecenia przelewów
 • instrukcje, gwarancje, certyfikaty
 • zaświadczenia lekarskie, wyniki badań lekarskich
 • wypisy szpitalne, orzeczenia lekarskie
 • karty informacyjne o stanie zdrowia
 • polisy ubezpieczeniowe
 • legitymacje ubezpieczeniowe
 • poświadczenia ZUS, KRUS
 • decyzje o przyznawaniu świadczeń rodzinnych, prawach do zasiłków
 • poświadczenia niepełnosprawności
 • paszporty
 • prawo jazdy
 • dowody osobiste
 • UMOWY: kupna-sprzedaży, najmu, licencyjne, handlowe, zlecenia, współpracy, darowizny, montażu i dostawy, pośrednictwa, umowy spółek i wiele innych